EigenBeheer.com HOME Over EigenBeheer.com Contact Algemene voorwaarden
dé oplossing voor een pensioen op maat


Recente wetswijzigingen

 

Vanaf 1 januari 2015 moeten de meeste pensioenregelingen wederom worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving. Per 1 januari 2014 moest de DGA kiezen tussen de nieuwe pensioenleeftijd van 67 jaar of de bestaande pensioenleeftijd van 65 jaar. De wijzigingen die vanaf 2015 gelden zijn met name een beperking in de hoogte van de pensioenopbouw.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

1.     Het maximale inkomen waarover pensioen mag worden opgebouwd is € 100.000,-.  
2.     De maximale jaarlijkse opbouwpercentages voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen gaan naar beneden.  
3.     De AOW-franchise wordt in veel gevallen hoger, in sommige gevallen lager.  

De consequentie is dat de pensioenopbouw wederom lager wordt.

Wat zijn de gevolgen?

De pensioenopbouw wordt (afhankelijk van de persoonlijke situatie en pensioenregeling) enkele (tientallen) procenten lager. Belangrijk is dat de aanpassing alleen betrekking heeft op de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015. Opgebouwde rechten worden behouden.
Om de gevolgen concreet te maken treft u hieronder een aantal rekenvoorbeelden aan.

Middelloonregeling, jaarinkomen € 50.000,-, pensioenleeftijd 67 jaar.
 • Opbouwpercentage wordt verlaagd van 2,15% naar 1,875%
 • AOW-franchise wordt verlaagd van € 19.619 naar € 18.312 (2014)
 • De jaarlijkse opbouw van ouderdomspensioen wordt hierdoor verlaagd
  van € 653 naar € 594 (een verlaging van 9%)

Middelloonregeling, jaarinkomen € 50.000,-, pensioenleeftijd 65 jaar.
 • Opbouwpercentage wordt verlaagd van 1,84% naar 1,605%
 • AOW-franchise wordt verlaagd van € 19.619 naar € 18.312 (2014)
 • De jaarlijkse opbouw van ouderdomspensioen wordt hierdoor verlaagd
  van € 559 naar € 509 (een verlaging van 9%)

Eindloonregeling, jaarinkomen € 50.000,-, pensioenleeftijd 65 jaar.
 • Opbouwpercentage wordt verlaagd van 1,63% naar 1,422%
 • AOW-franchise wordt verhoogd van € 19.619 naar € 20.721 (2014)
 • De jaarlijkse opbouw van ouderdomspensioen wordt hierdoor verlaagd
  van € 495 naar € 416 (een verlaging van 16%)

Eindloonregeling, jaarinkomen € 150.000,-, pensioenleeftijd 65 jaar.
 • Opbouwpercentage wordt verlaagd van 1,63% naar 1,422%
 • AOW-franchise wordt verhoogd van € 19.619 naar € 20.721 (2014)
 • Pensioengevend salaris wordt verlaagd van € 150.000 naar € 100.000
 • De jaarlijkse opbouw van ouderdomspensioen wordt hierdoor verlaagd
  van € 2.125 naar € 1.127 (een verlaging van 47%)

Het partnerpensioen bedraagt maximaal 70% van het ouderdomspensioen en wordt daardoor ook verlaagd.
 
Wat moet er gebeuren vóór 1 januari 2015?

De keuzemogelijkheden zijn beperkt. Alle pensioenregelingen moeten vóór 1 januari 2015 zijn aangepast om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Als een pensioenregeling niet of te laat wordt aangepast, kan deze door de fiscus worden afgekeurd. In het ergste geval wordt de volledige voorziening ineens in box I progressief belast en wordt bovendien 20% revisierente in rekening gebracht.

Om een pensioenregeling te laten voldoen aan het nieuwe fiscale kader moet de pensioenovereenkomst worden aangepast. Voordat dat kan gebeuren, moet de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten dat de overeenkomst kan worden aangepast.

Wat moet er gebeuren na 1 januari 2015?

Net als bij de aanpassing per 1 januari 2014 moet er een zogeheten “excedent” worden vastgesteld. Het excedent is het verschil in pensioenopbouw tussen de oude en de nieuwe situatie. Dit excedent wordt zodanig bepaald dat de waarde van het opgebouwde pensioen niet verandert. Het excedent wordt jaarlijks aan de inflatie aangepast, maar stijgt niet mee door salarisverhogingen.

Daarnaast moet de reguliere berekening van de voorziening worden gemaakt. Deze berekeningen worden gebruikt voor het vaststellen van de pensioenverplichting in de jaarrekening.

Aanpassing van de regeling

Als u wilt dat wij de pensioenregeling aan de nieuwe eisen aanpassen, kunt u een opdrachtformulier downloaden. Als u dit uiterlijk 1 december aan ons retourneert, garanderen wij dat u uiterlijk 20 december een nieuwe pensioenovereenkomst ontvangt.

Is de regeling per 1 januari 2014 ook door ons aangepast? Dan hoeven wij de pensioenovereenkomst op een beperkt aantal punten aan te passen. U ontvangt daarom een korting op het reguliere tarief. Alle bedragen zijn excl. 21% BTW.

Regulier tarief Kortingstarief
Pensioenovereenkomst € 95 € 60
Excedentberekening € 25 € 25
Notulen AvA € 10 € 10
Berekening voor de jaarrekening per 31 december 2014 € 155 € 95
Uniform pensioenoverzicht* € 50 € 50
Totaalpakket inclusief uniform pensioenoverzicht € 285 € 190
* Gratis bij het totaalpakketHeeft u nog vragen?

Dan kunt u ons bereiken op Info@EigenBeheer.com of op 030-8779289. Tot het einde van het jaar zijn wij iedere vrijdag van 10:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar om vragen te beantwoorden.